v přirozeném prostředí

Šedé eminence anglických časů: Auxiliary verbs


Mám pro vás hádanku.

V angličtině je téměř v každé větě použiješ, ale v překladu zpět do češtiny pro ně místo není.

Už víte?

V angličtině bez nich i význam chybí.

A teď? Tak ještě jednu nápovědu.

Když je zaměníš, posluchače zmátneš ještě víc.

ANO! Jsou to pomocná slovesa neboli auxiliary verbs. S každým časem se učíme i pomocné sloveso (be, do, have, go), které nám přesně identifikuje:

- O jaký čas se jedná

- Jak vytvoříme otázku

- Jak vytvoříme zápor

A právě tito malí nezbedové se nám občas pomíchají. Pojďme se podívat, které časy se kterými pomocnými slovesy jsou nerozlučnými parťáky.

DO

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Do you like chocolate? Nope I don’t like chocolate at all.

MINULÝ PROSTÝ

I did not like how you spoke to your dad.

GO

BLÍZKÁ BUDOUCNOST

I am going to the restaurant with my friends tomorrow.

BE

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

I am listening to the radio.

MINULÝ PRŮBĚHOVÝ

I was reading a book for two hours yeasterday.

BUDOUCÍ ČAS

On the weekend, perhaps I will go on to the mountains.

HAVE

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

I have been to London three times.

PŘEDPŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ

I have been studying English for 25years.

PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ

David had never seen a ballet before last night.

PŘEDBUDOUCÍ ČAS

By tomorrow, I will have finished this article.

Nikomu to neříkejte, ale bez některých časů nahoře se asi (prozatím) obejdete. I přes to je velice důležité si uvědomit význam věty, kterou chcete říct. Jedná o minulost, přítomnost nebo budoucnost a které pomocné slovíčko je to správné? V mluveném slově se nám poštěstí ho jaksi spolknout, ale papír je neúprosný :)

Tak se nenechte nachytat!

Always yours Lucie

KATEGORIE
NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY